Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią im. Jakuba z Paradyża a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. Józefa Piłsudskiego

Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią im. Jakuba z Paradyża a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. Józefa Piłsudskiego
12 marca 2018 roku o godz. 12.30 w rektoracie Akademii im. Jakuba z Paradyża zostało podpisane porozumienie o współpracy między Akademią im. Jakuba z Paradyża a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.
Współpraca dotyczyć będzie między innymi:
• uczestnictwa uczniów w wybranych wykładach, seminariach oraz konferencjach naukowych, a także w konkursach,
• współpracy z kołami naukowymi,
• wymiany informacji oraz propagowania możliwości studiowania na kierunkach prowadzonych na uczelni.
Uczelnia w ramach porozumienia wspierać będzie merytorycznie i dydaktycznie ZSO nr 16 w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych.Deklarację współpracy podpisali: Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński oraz Dyrektor ZSO nr 16 mgr Marek Piechowiak. Koordynatorem ds. współpracy z uczelnią z ramienia ZSO nr 16 jest mgr Anna Minorowicz – nauczyciel języka polskiego.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.