Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie ,, Bezpieczne wakacje z Lupo’’

W dniu 24 maja 2018 w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. odbył się XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pod nazwą „Bezpieczne wakacje z Lupo”, organizowany przez KMP w Gorzowie Wlkp. W finale konkursu wzięło udział 35 uczniów z całego powiatu gorzowskiego. Uczestnicy wykazali się nie tylko dużą wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną znajomością zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test umiejętności praktycznych odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego pod czujnym okiem policjantów i strażaków. Finał konkursu poprzedziły długie przygotowania, podczas których funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. spotykali się z uczniami piątych i szóstych klas podstawowych i utrwalali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w jego różnych aspektach. Wśród tematów poruszanych podczas spotkań znalazły się m.in. te o zagrożeniach w Internecie, uzależnieniach, przemocy i agresji oraz o odpowiedzialności karnej nieletnich. Po tych spotkaniach edukacyjnych odbyły się eliminacje szkolne. Uczniowie klas V i VI wypełnili test wiedzy o bezpieczeństwie. Największą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w naszej szkole wykazał się Jakub Woltman z klasy VI a szkoły podstawowej i to on reprezentował szkołę w finale powiatowym. Gratulujemy!

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.