Dokumenty rekrutacyjne do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo.
Prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2018/2019. Wniosek należy starannie wypełnić, w miejscach gdzie to konieczne zaopatrzyć w pieczątki zakładu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Kompletnie wypełniony wniosek składamy w sekretariacie szkoły począwszy od 2 lipca 2018r., Każde podanie będzie analizowane i indywidualnie rozpatrywane.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej- plik word Wniosek do świetlicy szkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej – plik PDF Wniosek do świetlicy szkolnej

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka. Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.