Informacje techniczne

Z uwagi na prace związane z przebudową strony internetowej szkoły, dodawanie zdjęć do artykułów będzie chwilowo niemożliwe.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.