Gorzów,który znamy i kochamy

Od środy 14 stycznia 2015 w klasach I-III i świetlicy szkolnej rozpoczął się miesiąc poświęcony naszemu miastu. Podczas zajęć uczniowie poznają historię miasta, jego zabytki, ciekawe miejsca, ogłądają ilustracje, zdjęcia i widokówki. Nauczyciele pokazują dzieciom prezentacje multimedialne. Świetlica szkolna wraz z nauczycielami klas I-III przeprowadziła konkursy :
klasy I – konkurs plastyczny na najładniej wykonany herb Gorzowa
klasy II – konkurs plastyczny przedstawiający gorzowskie zabytki
klasy III – test wiedzy o Gorzowie

Na korytarzu i w świetlicy można zobaczyć gazetkę tematyczną związaną z Gorzowem. Uczniom i rodzicom przypominamy, że 30 stycznia przypada rocznica wyzwolenia Gorzowa. Początkowo Gorzów był w posiadaniu Niemieckim i nazywał się Landsberg.Ludność niemiecka wyprowadziła się z miasta, a żołnierze niemiccy spalili mosty na rzece Warcie. Do Landsberga wkroczyły oddziały wojsk Radzieckich, które zniszczyły miasto i spaliły jego centrum. Dopiero od 30 stycznia 1945 Landsberg przeszedł w posiadanie Polskie i do dnia dzisiejszego nosi nazwę Gorzów Wielkopolski.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.