Szesnastynki na sportowo
W ramach obchodów dni szkoły podstawowej nr 16 – Szesnastynki , wyścigi rzędów klas IV I-mc zajęła klasa IVa , a II-mc klasa IVb, trzeba przyznać że była dobra zabawa i atmosfera pełna sportowej rywalizacji.


This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.