Ogólnopolskie Wybory Książek


Dnia 25.03.2015 biblioteka szkolna włącza się w ogólnopolską akcję „Wybory Książek”, której patronem jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.
Organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” z partnerami:
• Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich
• Redakcją „Biblioteki szkolne online”

W godzinach 9.30 – 11.30 komisja będzie wydawała karty do głosowania uczniom poszczególnych klas (aby usprawnić głosowanie, po uczniów będzie przychodził do gabinetu członek komisji).
Celem przedsięwzięcia jest:
• poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów,
• dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów,
• promocja czytelnictwa,
• promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym,
• kształtowanie postaw obywatelskich,
• popularyzacja zasad wyborów.

Na podstawie oddanych głosów komisja sporządzi szkolny wykaz najciekawszych książek, który następnie wejdzie w skład wykazu ogólnopolskiego, a ten zostanie przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej i opinii publicznej.

Głosowanie będzie się odbywało na zasadach prawdziwych wyborów (pobranie kart do głosowania, złożenie podpisu na liście, anonimowość głosowania, złożenie kart do urny wyborczej).

Harmonogram głosowania:
3 godzina lekcyjna (9.50 – 10.35) – wszystkie klasy gimnazjalne ( Gimnalia 2015) oraz uczniowie z klas IV B i V B SP;
4 godzina lekcyjna (10.45- 11.30) – uczniowie klas SP: II A, II B, III A, III B, IV A, V A, VI A, VI B oraz I LO i II LO
7 godzina lekcyjna – uczniowie klas I szkoły podstawowej oraz maturzyści.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele przedmiotu na wybranej lekcji (proszę oczekiwać na członka komisji, który przyjdzie po uczniów ).
Wyniki wyborów w poszczególnych szkołach zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.