II Kongres Samorządów Uczniowskich
W Dniu Samorządności odbył się w naszej szkole II Kongres Samorządów Uczniowskich. Poza uczniami oraz opiekunami SU w spotkaniu z panem Dyrektorem uczestniczyła również liczna reprezentacja rodziców. Głównym tematem omawianym w trakcie kongresu była koncepcja pracy naszej szkoły. Spotkanie miało charakter pracy warsztatowej i zaowocowało wieloma wnioskami, które już wkrótce przekazane zostaną całej naszej szkolnej społeczności.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.