Koncepcja pracy naszej szkoły wg.Samorządu Uczniowskiego SP

W marcu, w „Dniu Samorządności” odbyło się w naszej szkole spotkanie
Samorządów Uczniowskich z panem Dyrektorem Markiem Piechowiakiem. W
towarzystwie opiekunów oraz grupy rodziców uczniowie spisali główną
koncepcję, która towarzyszy im każdego dnia nauki w ich szkole.
Następnie zdecydowali się ją przekazać innym za pośrednictwem plakatu,
do którego pan Dyrektor również przyłożył swoją rękę:)

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.