Porozumienie pomiędzy ZSO nr 16 a Kołem Związku Sybiraków

11 września 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Panią Marią Dratwińską Prezes Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.,a Panem Markiem Piechowiakiem Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Na mocy porozumienia prowadzone będą wspólne działania w postaci:
– udzielania pomocy w organizowaniu przez Szkołę uroczystościach, spotkaniach i wystawach.
-udziału w lekcjach i spotkaniach mających na celu przekazanie dzieciom i młodzieży prawdy historycznej,
-udzielania pomocy merytorycznej uczniom biorącym udział w konkursach historycznych,
-udostępniania młodzieży materiałów i publikacji,
-wspólnego obchodzenia rocznicowych uroczystości oraz manifestacji patriotycznych
-pomocy w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
-popularyzowania współczesnego oblicza Związku Sybiraków w środowisku szkolnym
– zapraszania członków Związku Sybiraków do udziału w uroczystościach szkolnych
-udziału młodzieży, w tym pocztu sztandarowego w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym
– opieki nad „Znakami Pamięci”
-wytypowania stałego młodzieżowego pocztu sztandarowego dla sztandaru Koła Związku Sybiraków

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.