Pola Nadzei


W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

,, POLA NADZIEI’’

W DNIACH 24 WRZEŚNIA -9 PAŹDZIERNIKA 2015 ODBĘDZIE SIĘ

SPRZEDAŻ CEBULEK ŻONKILI NA RZECZ HOSPICJUM

ŚW. KAMILA W GORZOWIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO

WŁĄCZENIA SIĘ W TĄ POŻYTECZNĄ AKCJĘ.

CENA CEBULKI – 1,5 złotych
DZIĘKUJEMY
Wolontariusze ZSO nr 16

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.