Sprawdzian Szóstoklasisty.

Gratulacje dla wszystkich uczniów klas szóstych z naszej szkoły, za uzyskanie bardzo dobrego wyniku ze sprawdzianu.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.