Projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Rządowy Program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”
zadanie rekomendowane : projekt ,, Rodzina i Szkoła zdrowym,bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego.

– spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, prowadzone przez pracownika GCPR,
– spotkania szkoleniowe dla rodziców,prowadzone przez pracownika GCPR,
– warsztaty edukacyjne dla uczniów ZSO nr 16 na temat bezpiecznej szkoły,
– wystawa prac wykonanych w ramach warsztatów edukacyjnych,
-warsztaty plastyczne- prace plastyczne, ulotki ,,Bezpieczna szkoła” i inne materiały edukacyjne, wykonanie napisów na koszulkach,
– warsztaty multimedialne przygotowanie prezentacji multimedialnych na tamat:,, Bezpieczna szkoła”, ,,Bezpieczna rodzina”

Podsumowanie projektu 15 grudnia 2016 – wystawa, prezentacja baneru realizowanego zadania,rozdawanie wykonanych ulotek w koszulkach zaprojektowanych przez uczniów dot. bezpiecznej szkoły.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.