MegaMisja i reklama

IMG_2639
IMG_2637
Zajęcia MegaMisji rozpoczęły się dzisiaj od pytania: Co to jest reklama i do czego służy? Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda wylosowała hasło, jakie ma się pojawić na plakacie. Dzieci otrzymały kartki A2, wydrukowane hasła i megamisyjne materiały plastyczne. Po wykonaniu zadania, plakaty zostały powieszone na tablicy. Uczniowie zastanawiali się i odpowiadali na pytania, np.: Czego dowiadujemy się z tych plakatów?, Czy plakaty wzbudzają nasze zaufanie?, Które informacje budzą wątpliwości i dlaczego?, Co by
w nich zmienili? Dzieci potrafią już wyszczególnić reklamy uliczne, prasowe, internetowe, telewizyjne i radiowe. Uczniowie wiedzą, że nie każda reklama będzie się mijała z prawdą, ale warto zachować zasadę ograniczonego zaufania i nie wierzyć we wszystko, co pokazują nam reklamodawcy.
IMG_2629
IMG_2635

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.