Oddziały Gimnazjalne

Próbny egzamin gimnazjalny w klasie 3 w roku szkolnym 2017/2018.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 27 listopada 2017 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Godz. 8.55
z zakresu języka polskiego Godz. 10.45
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 28 listopada 2017 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych Godz. 8.55
z zakresu matematyki Godz. 10.45
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI – 29 listopada 2017 r.
poziom podstawowy Godz. 8.55
poziom rozszerzony Godz. 10.45

Comments are closed.