Samorząd uczniowski klas IV-VI

Skład Samorządu Uczniowskiego SP 16:

Przewodniczący –

Z-ca przewodniczącego –

Skarbnik –

Opiekun SU oraz grupy wiekowej klas IV-VI –

Comments are closed.